617 neolīta keramika Austrumbaltijā - Nacionālā enciklopēdija