617 hernhūtiešu rokraksta literatūra Vidzemē - Nacionālā enciklopēdija