617 anisohronijas, naratoloģijā - Nacionālā enciklopēdija