617 NATO militāri stratēģiskā līmeņa operāciju plānošanas process - Nacionālā enciklopēdija