617 politiskā līdzdalība, vēlēšanu sistēma Latvijā - Nacionālā enciklopēdija