617 Latvijas vispārīgs fizikāli ģeogrāfisks apraksts - Nacionālā enciklopēdija