617 demogrāfisko datu avoti - Nacionālā enciklopēdija