617 globālās studijas, starptautiskās politikas pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija