617 vides zinātne Latvijā - Nacionālā enciklopēdija