617 kritiskais reģionālisms, arhitektūrā - Nacionālā enciklopēdija