617 pūšaminstrumentu ansamblis - Nacionālā enciklopēdija