617 EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs - Nacionālā enciklopēdija