617 iežu atsegumu, alu un karsta ekosistēmas Latvijā - Nacionālā enciklopēdija