617 invazīvās dzīvnieku sugas Latvijā - Nacionālā enciklopēdija