617 dabas resursu ilgtspējīga izmantošana Latvijā - Nacionālā enciklopēdija