617 pazemes ūdeņi Latvijā - Nacionālā enciklopēdija