Atrasti 3 rezultāti

pārtikas mikrobioloģija

pārtikas zinātnes apakšnozare, kurā pēta pārtikas produktu ražošanā lietotos mikroorganismus un to metabolītus, pārtikas izejvielu un produktu mikrofloru drošas un nekaitīgas produkcijas ražošanai

Atjaunots 2023. gada 15. novembrī, Inga Ciproviča

pārtikas mikrobioloģija

pārtikas produktu un dzērienu ražošana Latvijā

Par pārtikas rūpniecības pirmsākumu
Latvijā uzskatāmas 18. gs. beigas, kad Rīgā un tās apkārtnē nodibināja cukura, alus un vīna manufaktūras.

Atjaunots 2023. gada 1. decembrī, Inga Ciproviča, Daina Kārkliņa

pārtikas produktu un dzērienu ražošana Latvijā

pārtikas tehnoloģija

pārtikas zinātnes apakšnozare, kas atbild par pārtikas ražošanas tehnoloģijām, tajās iegūto produktu sastāvu un kvalitāti

Atjaunots 2023. gada 3. oktobrī, Inga Ciproviča

pārtikas tehnoloģija