Nacionālās enciklopēdijas redakcija

Nacionālā enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēkas vadība un tās dienesti nodrošina enciklopēdijas kā iestādes funkcionēšanu. Nacionālās enciklopēdijas redakciju veido enciklopēdijas darbinieki, kuri ikdienā nodrošina enciklopēdijas satura veidošanu un attīstību.

Galvenais redaktors


Dr. hist. Valters Ščerbinskis

Redaktores

bioloģija, farmācija, filozofija, ķīmija, lauksaimniecība, matemātika, mežzinātne, reliģija, vides zinātne

Ieva Heimane

datorzinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, inženierzinātnes, arhitektūra, literatūra

Daina Siliņa

arheoloģija, astronomija, fizika, folklora, karalietas, politikas zinātne, tiesības, vēsture

Santa Briede

demogrāfija, ekonomika, komunikācija, pedagoģija, sociālā antropoloģija, socioloģija, sports, vadībzinātne, valodniecība

Evija Laganovska

balets un deja, kino, medicīna, mūzika, pārtikas zinātne, psiholoģija, teātris, veterinārmedicīna, vizuālā māksla

Asnāte Rībena

ilustrāciju redaktore