Nacionālās enciklopēdijas redakcija

Nacionālā enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēkas vadība un tās dienesti nodrošina enciklopēdijas kā iestādes funkcionēšanu. Nacionālās enciklopēdijas redakciju veido enciklopēdijas darbinieki, kuri ikdienā nodrošina enciklopēdijas satura veidošanu un attīstību.

Galvenais redaktors


Dr. hist. Valters Ščerbinskis

Redaktores

Ilze Fogele

astronomija, karalietas, kino, pārtikas zinātne, politikas zinātne, teātris, vizuālā māksla

Ieva Heimane

datorzinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, inženierzinātnes, arhitektūra, literatūra

Astrīda Iltnere

arheoloģija, balets un deja, filozofija, folklora, mūzika, teoloģija, tiesības, vēsture

Santa Jērāne

demogrāfija, ekonomika, komunikācija, pedagoģija, sociālā antropoloģija, socioloģija, sports, vadībzinātne, valodniecība

Evija Laganovska

bioloģija, farmācija, fizika, ķīmija, lauksaimniecība, matemātika, medicīna, mežzinātne, psiholoģija, veterinārmedicīna, vides zinātne

Asnāte Rībena

ilustrāciju redaktore