Autortiesības, datu aizsardzība un izmantošana

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Enciklopēdijas satura autortiesības pieder Nacionālajai enciklopēdijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kā arī atsevišķos gadījumos trešajām pusēm, kas veidojušas šo saturu.

1.2. Enciklopēdijas dizains un noformējums pieder Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, un to nedrīkst izmantot bez redakcijas atļaujas.

1.3. Izmantojot enciklopēdijas saturu, jāievēro Autortiesību likuma noteikumi.

1.4. Enciklopēdijas mērķis ir veidot un sniegt uzticamu un kvalitatīvu informāciju, tādēļ tās saturs ir pieejams bez maksas.

1.5. Izmantojot enciklopēdijas saturu, obligāti jānorāda atsauces.

1.6. Veidojot enciklopēdijas saturu, ir respektētas un ievērotas autortiesību prasības – gadījumā, ja ir pieļauta kļūda un ir pārkāptas jūsu autortiesības, sazinieties ar redakciju, lai novērstu šo kļūdu.

1.7. Izmantojot enciklopēdijas saturu, to nedrīkst pārveidot tādā veidā, ka tiek sagrozīts teksts (pārveidota bilde, video u. c. saturs), tādā viedā, ka nevar identificēt sākotnējo saturu. Tekstu drīkst saīsināt, bildes apgriezt, taču šīm darbībām jābūt identificējamām un nepārprotami nošķiramām no jaunā izmantojuma un papildinājumiem.

2. Izmantošanas apjomi:

2.1. Enciklopēdijas saturu, izņemot fotogrāfijas, ilustrācijas un audio/video materiālus, drīkst izmantot ikviens nekomerciāliem mērķiem bez maksas un bez Latvijas Nacionālās bibliotēkas atļaujas, izņemot gadījumus, kad darbs tiek izmantots komerciāliem nolūkiem un veido 80 % un vairāk no enciklopēdijas satura.

2.2. Izglītības un pētniecības nolūkiem enciklopēdijas saturu, izņemot fotogrāfijas, ilustrācijas un audio/video materiālus, var izmantot neierobežotā apjomā bez redakcijas atļaujas.

2.3. Žurnālistikas mērķiem enciklopēdijas saturu, izņemot fotogrāfijas, ilustrācijas un audio/video materiālus, drīkst izmantot neierobežotā apjomā bez redakcijas atļaujas.

2.4. Komerciāliem nolūkiem enciklopēdijas saturu, izņemot fotogrāfijas, ilustrācijas un audio/video materiālus, drīkst izmantot uzskates un ilustrācijas mērķiem bez maksas. Ja plānots veidot darbus, kas sastāv tikai no enciklopēdijas satura (vai vismaz 80 % darba veido enciklopēdijas saturs), ir nepieciešama redakcijas atļauja.

2.5. Interneta saites uz enciklopēdijas mājaslapu vai konkrētu satura sadaļu drīkst izmantot neierobežotā apjomā bez atļaujas.

2.6. Izmantojot fotogrāfijas, ilustrācijas un audio/video materiālus, ir jāiegūst autoru vai tiesību īpašnieku atļauja.

3. Atsauces

3.1. Izmantojot enciklopēdijas saturu, obligāti jānorāda konkrētā autora vārds (fotogrāfijai, rakstam u. c.) un atsauce uz Nacionālo enciklopēdiju.

3.2. Veidojot atsauci uz autoru, tā ir jānovieto uzreiz aiz/zem konkrētā autora darba.

4. Datu aizsardzība un izmantošana

4.1. Enciklopēdijā publicēto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālā bibliotēka; kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: e-pasts: lnb@lnb.lv (ar piezīmi “LNB datu aizsardzības speciālistam”). Latvijas Nacionālā bibliotēka, iegūstot, apkopojot un publicējot enciklopēdijā personas datus, iepriekš minēto personas datu apstrādi veic sabiedrības interesēs, akadēmiskās un vēstures pētniecības nolūkos. Šī personas datu apstrāde var tikt veikta neierobežotu laiku. Personas dati ir iegūti no publiski pieejamiem informācijas avotiem, kā arī no citām personām, piemēram, autoriem. Enciklopēdijā ietvertie personas dati ir publiski pieejami, bet, izmantojot šos personas datus tālāk veidā, kas pārsniedz šo personas datu lasīšanu un skatīšanu, personas datu izmantotājs pats kā pārzinis ir atbildīgs par šo personas datu izmantošanu atbilstoši attiecīgajam spēkā esošajam personas datu aizsardzības regulējumam.

4.2. Personai, kuras personas dati ir publiskoti enciklopēdijā, ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. līdz 21. un 77. pantā noteiktās tiesības. Šīs tiesības persona var izmantot, sazinoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju. Datu apstrādes uzraudzības iestāde Latvijā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija.

5. Par citiem izmantojuma veidiem lūgums sazināties ar Nacionālās enciklopēdijas redakciju.