Enciklopēdijas atbalstītāji

Nacionālās enciklopēdijas atbalstītāji ir juridiskas vai fiziskās personas, kuras materiāli vai citā veidā sniedz atbalstu Nacionālās enciklopēdijas veidošanā.

R. Zariņa piemiņas fonds

Latvijas Korporāciju apvienība

Latvijas Rotari klubi

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda projekts "Divpusējās sadarbības fonds 2018.–2025. gadam"