Enciklopēdijas atbalstītāji

Nacionālās enciklopēdijas atbalstītāji ir juridiskas vai fiziskās personas, kuras materiāli vai citā veidā sniedz atbalstu Nacionālās enciklopēdijas veidošanā.

R. Zariņa piemiņas fonds

Latvijas Korporāciju apvienība

Latvijas Rotari klubi