Sazināties ar redakciju

Elektroniski

redakcija@lnb.lv

Telefoniski

+371 6771 6066
Darba dienās no 9.00 līdz 17.00

Rakstiski

Nacionālās enciklopēdijas redakcija,
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Mūkusalas iela 3,
Rīga, LV-1423,
Latvija

Mēs būsim pateicīgi par ieteikumiem vai komentāriem saistībā ar enciklopēdijas saturu, taču diemžēl nevaram nodrošināt pētniecības pakalpojumus un atbildēt uz vispārīgiem jautājumiem.