Ilustrāciju redakcijas kolēģija

Nacionālās enciklopēdijas Ilustrāciju redakcijas kolēģija ir personāla konsultatīva profesionāla darba grupa, kuras uzdevums ir veicināt enciklopēdijas nodrošināšanu ar piemērota, kvalitatīva, izdevuma statusam atbilstoša ilustratīvā materiāla izvēli un komplektāciju.

Andris Vilks

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, kolēģijas priekšsēdētājs

Gunita Baškere

Latvijas Televīzijas videoarhīva vadītāja

Dr. h. c. art. Valdis Villerušs

grāmatu mākslinieks

Dace Bušante

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vadītāja

Uldis Cekulis

filmu producents

Iveta Derkusova

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Andris Eglītis

fotogrāfs

Dainis Kārkluvalks

fotogrāfs

Pēteris Korsaks

fotogrāfs, fotogrāfijas vēsturnieks

Guna Rāga

Latvijas Radio fonotēkas vadītāja

Dr. art. Raitis Šmits

mediju mākslinieks

Jānis Turlajs

kartogrāfs