Lietpratēji iesaka

Ieskaties

Dzejas pēdas un metri

Ieskaties

Sociālie mediji

Ieskaties

Latviešu trimda pēc Otrā pasaules kara

Ieskaties

Latviešu dzejnieki

Ieskaties

Bioloģija

Enciklopēdijas tapšana

Vēsture jāzina, lai to neatkārtotu

Dr. hist. Daina Bleiere savā vēsturnieces interešu lokā īpaši ir turējusi 20. gs. padomju režīma vēsturi, kas nozīmē iedziļināšanos pret Latvijas iedzīvotājiem vērstajās represijās, tāpat arī interesi par politiķiem, kas veidoja režīma seju. Šai tematikai, tāpat kā vēstures un politikas zinātnes problēmām, autore Nacionālajā enciklopēdija veltījusi jau 35 šķirkļus.

Uzzināt vairāk