Lietpratēji iesaka

Ieskaties

Latviešu valoda

Ieskaties

Loģika matemātikā

Ieskaties

Latvija starptautiskajās attiecībās starpkaru periodā

Ieskaties

Elviss Preslijs un agrīnā rokenrola laikmets

Ieskaties

Mitoloģija

Enciklopēdijas tapšana

Socioloģija ir visur

Socioloģija izzina dažnedažādus sabiedrības dzīves aspektus, pielietojot gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes, tā skaidro, kā mijiedarbojas indivīdi, grupas un sociālās struktūras. Nacionālajā enciklopēdijā atrodami izsmeļoši socioloģijas un tās apakšnozaru apraksti. Par profesionālu šīs jomas atspoguļošanu atbild Latvijas Universitātes profesore Brigita Zepa.

Uzzināt vairāk