Atrasti 2 rezultāti

nanofizika

fizikas un nanozinātņu apakšnozare, kas pēta matēriju un tās objektus ar kādu no izmēriem nanometros (1 nm = 10-9 m)

Atjaunots 2023. gada 31. augustā, Guntars Kitenbergs

nanofizika

nanotehnoloģijas

fizikas un inženierzinātņu apakšnozare, kas saistīta ar tādu objektu izveidi un manipulēšanu, kuriem kāds no izmēriem ir nanometros (1 nm = 10-9 m)

Atjaunots 2023. gada 9. februārī, Guntars Kitenbergs

nanotehnoloģijas