Atrasti 2 rezultāti

korpuslingvistika

datorlingvistikas apakšnozare, kurā valodas parādības tiek pētītas, izmantojot lielu mašīnlasāmu, strukturētu tekstu un/vai transkribētas runas ierakstu kopumu – valodas korpusu

Atjaunots 2023. gada 8. martā, Everita Andronova, Ilze Auziņa