Atrasti 4 rezultāti

patērētāju tiesības

tiesību joma, kas regulē patērētāju kā vājākās līgumslēdzējas puses īpašu aizsardzību – tās puses, kurai attiecīgajā jomā nav pietiekamas pieredzes un kura preces vai pakalpojumus izmanto personiskam patēriņam, nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību. Patērētāju tiesības neattiecas uz patērētājiem, kas iegādājas preces no citām fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību.

Atjaunots 2023. gada 1. decembrī, Baiba Vītoliņa

patērētāju tiesību aizsardzība

darbību kopums
patērētāju tiesību ievērošanai. Tas ietver gan normatīvo regulējumu patērētāju tiesību nostiprināšanai un ieviešanai, gan paša indivīda darbības savu tiesību aizsardzībai un valsts radītu mehānismu patērētāju kā vājākās līgumslēdzējas puses aizsardzībai.

Atjaunots 2023. gada 1. decembrī, Baiba Vītoliņa

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

tiešās pārvaldes iestāde
patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības nodrošināšanai

Atjaunots 2024. gada 21. februārī, Baiba Vītoliņa

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs