Atrasti 2 rezultāti

ģimene, demogrāfijā

Viens no pētniecības aspektiem
demogrāfijā ir ģimene. ANO Cilvēktiesību komiteja (United Nations Human Rights Council) uzsver, ka ģimenes koncepts atsevišķos aspektos dažādās valstīs un pat vienas valsts dažādos reģionos var atšķirties, līdz ar to vienotas ģimenes definīcijas nav. Pētot ģimeni demogrāfiskā aspektā, tiek skatīti tādi jautājumi kā ģimenes struktūra un sastāvs, ģimenes plānošana, ģimenes stāvoklis jeb laulātība, kā arī dzimstība.

Atjaunots 2023. gada 7. augustā, Līga Āboliņa

ģimene, demogrāfijā