Atrasti 2 rezultāti

1990. gada 4. maija deklarācija

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (Latvijas PSR) Augstākās padomes (AP) 04.05.1990. pieņemts konstitucionāla ranga akts, kas nosaka
Latvijas neatkarības atjaunošanu uz valsts nepārtrauktības pamata; deklarācija līdzās Satversmei ir joprojām spēkā esošs akts, kas ir piemērojams un regulē atsevišķus konstitucionālo tiesību jautājumus

Atjaunots 2023. gada 16. jūlijā, Gunārs Kusiņš

1990. gada 4. maija deklarācija

Saeima

Latvijas tautas pārstāvības institūcija, kura darbojas nepārtraukti un sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem – Saeimas deputātiem

Atjaunots 2024. gada 12. aprīlī, Gunārs Kusiņš

Saeima