Atrasti 2 rezultāti

augsttemperatūras ķīmija

ķīmijas zinātnes apakšnozare, kas pēta vielu īpašības, pārvērtības, mijiedarbību un ar to saistīto procesu kinētiku un mehānismus augstās temperatūrās, kad daļiņu siltumkustības enerģija ir tuva vai pārsniedz šo daļiņu saites enerģiju molekulās vai kristālos

Atjaunots 2023. gada 20. decembrī, Elīna Pajuste

augsttemperatūras ķīmija

radiācijas ķīmija

ķīmijas zinātnes apakšnozare, kas pēta jonizējošā starojuma izraisītās fizikālķīmiskās pārmaiņas vielā

Atjaunots 2023. gada 2. augustā, Elīna Pajuste

radiācijas ķīmija