Atrasti 1032 rezultāti

cietvielu atmiņas ierīces

cietvielu elektronikas ierīces informācijas uzglabāšanai

Atjaunots 2024. gada 14. martā, Andris Antuzevičs

cietvielu atmiņas ierīces

vārtu sargāšanas teorija

teorija, kura skaidro, kas un kādā veidā kontrolē informāciju
komunikācijas procesā, kad informācijas pārvietojas no tās avota (radītāja, izveidotāja) cauri komunikācijas kanāliem līdz informācijas saņēmējam

Atjaunots 2024. gada 26. janvārī, Anda Rožukalne

viltus ziņas

apzināti radīta melīga, maldinoša, nepatiesa informācija, kas pēc formas un satura atgādina
žurnālistikā izmantotu jaunumu pasniegšanas veidu, radot iespaidu, ka tā ir sabiedriski nozīmīga, patiesa, faktos balstīta informācija

Atjaunots 2023. gada 14. novembrī, Anda Rožukalne

viltus ziņas

Multivide

1. attēls. Ģenētiskās informācijas plūsma.

1. attēls. Ģenētiskās informācijas plūsma.

Informācija tipiski tiek pārnesta no DNS uz DNS, no DNS uz RNS un no RNS uz proteīniem. Specifiskos gadījumos ģenētiskā informācija var tikt pārnesta no RNS uz RNS un no RNS uz DNS.

Autors: Kaspars Tārs.

Informācija par Komerczinātņu institūtu.

Informācija par Komerczinātņu institūtu.

Avots: Latvijas Nacionālais Arhīvs Latvijas Valsts Vēstures arhīvs.

Informācija par Kopenhāgenas tribunālu, 1985. gads.

Informācija par Kopenhāgenas tribunālu, 1985. gads.

Avots: LNA Latvijas Valsts arhīvs.

Pasaules Baltiešu apvienības informācijas forums, 07.10.1978.

Pasaules Baltiešu apvienības informācijas forums, 07.10.1978.

Fotogrāfs nezināms. Avots: LNA Latvijas Valsts arhīvs.

Informācijas ieraksta shematisks attēlojums magnētiskā datu nesējā.

Informācijas ieraksta shematisks attēlojums magnētiskā datu nesējā.

Autors Fouad A. Saad. Avots: Shutterstock.com. 

Lubāna mitrāja Informācijas centrs pie Aiviekstes iztekas. 17.03.2022.

Lubāna mitrāja Informācijas centrs pie Aiviekstes iztekas. 17.03.2022.

Fotogrāfs Dāvis Gruberts.