Atrasti 3 rezultāti

medicīnas zinātne Latvijā

medicīnas zinātne ir nozare, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, funkcijām, adaptācijas mehānismiem un slimībām

Atjaunots 2023. gada 8. maijā, Jānis Vētra

medicīnas zinātne Latvijā

medicīniskā biomehānika

medicīnas zinātnes apakšnozare, kas pēta normālu un patoloģiski izmainītu cilvēka šūnu, audu un bioloģisko sistēmu mehāniskās īpašības, to līdzsvara un kustību likumsakarības, kā arī audu, orgānu un organisma mijiedarbību ar mehānismiem

Atjaunots 2024. gada 28. februārī, Jānis Vētra