Atrasti 4 rezultāti

satura kvantitatīvā analīze

sistemātiska un atkārtojama
komunikācijas simbolu izpēte, pielietojot iepriekš sagatavotu procedūru, kas ļauj nepārprotami identificēt vēstījumā verbālās, vizuālās un audiālās zīmes, piešķirt tām skaitliskās vērtības, kuras apstrādā ar statistikas metodēm, aprakstot attiecības starp mainīgajiem lielumiem; rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par vēstījumu jēgu un komunikācijas procesu

Atjaunots 2022. gada 30. novembrī, Sergejs Kruks

rāmēšanas analīze

Rāmēšanas analīze noskaidro nozīmes veidošanas gaitu
komunikācijā un dažādu aktoru mijiedarbību nozīmes radīšanā: publiskās pārvaldes elite, ziņu mediji un auditorija. Atsevišķa parādība metodes kontekstā tiek saukta par rāmi, ietvaru.

Atjaunots 2023. gada 27. septembrī, Sergejs Kruks

radio žurnālistika

vēstījumu veidošana ar skaņas izteiksmes līdzekļiem (balss, trokšņi,
mūzika) pārraidīšanai izkliedētai auditorijai ar radio signālu palīdzību

Atjaunots 2024. gada 24. janvārī, Sergejs Kruks

radio žurnālistika