Atrasti 2 rezultāti

vispārīgā pedagoģija

pedagoģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta zinātnes ideju, pamatjēdzienu (audzināšanas un izglītības) un pedagoģijas zinātnes metodoloģijas procesu būtību un ģenēzi, formulē un attīsta teorētiskās likumsakarības pedagoģijas zinātnē

Atjaunots 2023. gada 30. decembrī, Zanda Rubene, Irēna Žogla, Iveta Ķestere