Atrasti 7 rezultāti

marksisms, ideoloģija

virziens mūsdienu sociāli politiskajā, filozofiskajā un ekonomiskajā domā, kas apvieno vairākas doktrīnas, kam kopīga ir balstīšanās
Kārļa Marksa (Karl Marx) un Frīdriha Engelsa (Friedrich Engels) idejās, it īpaši vēstures materiālistiskajā izpratnē, virsvērtības teorijā un revolucionārajā sociālismā

Atjaunots 2023. gada 22. septembrī, Juris Rozenvalds

marksisms, ideoloģija

ļeņinisms, ideoloģija

klasiskā
marksisma mācības interpretācija Vladimira Ļeņina (Владимир Ильич Ленин) darbos un politiskajā darbībā; politiskā teorija, kas uzsver avangarda partijas lomu revolūcijas priekšnoteikumu sagatavošanā, varas pārņemšanu bruņotā ceļā un proletariāta diktatūras lomu pārejā uz sociālismu kā komunistiskās sabiedrības pirmo fāzi

Atjaunots 2023. gada 19. decembrī, Juris Rozenvalds

ļeņinisms, ideoloģija

“Kapitāls: politiskās ekonomijas kritika”

Kārļa Marksa (Karl Marx) mūža darbs kapitālistiskās ekonomikas teorijā, materiālistiskajā dialektiskajā filozofijā un politikas teorijā, viens no nozīmīgākajiem marksisma teorijas sacerējumiem

Atjaunots 2023. gada 19. jūnijā, Juris Rozenvalds

Frīdrihs Engelss

vācu revolucionārs un žurnālists, filozofs, vēsturnieks, politikas teorētiķis, viens no
marksisma pamatlicējiem un sistematizētājiem

Atjaunots 2024. gada 21. februārī, Juris Rozenvalds

Frīdrihs Engelss