Atrasti 9 rezultāti

reālisms, starptautiskās politikas pētniecībā

starptautiskās politikas senākā teorētiskā pieeja, kurā valstis tiek uzskatītas par racionālām starptautiskās politikas dalībniecēm, kas anarhiskā starptautiskā vidē cīnās par varu

Atjaunots 2023. gada 19. oktobrī, Toms Rostoks

reālisms, starptautiskās politikas pētniecībā

klasiskais reālisms, starptautiskās politikas pētniecībā

viena no
reālisma pieejai piederīgajām starptautiskās politikas teorijām, kas valstu savstarpējo konkurenci un starptautisko konfliktu izcelšanos skaidro ar cilvēka dabas palīdzību

Atjaunots 2023. gada 19. oktobrī, Toms Rostoks

neoreālisms, starptautiskās politikas pētniecībā

viena no
reālisma skolai piederīgajām starptautiskās politikas teorijām, kas uzsver starptautiskās anarhijas un varas sadalījuma noteicošo ietekmi uz valstu uzvedību starptautiskajā sistēmā

Atjaunots 2023. gada 10. novembrī, Toms Rostoks

ideālisms, starptautiskās politikas pētniecībā

viena no sarežģītākajām un grūtāk skaidrojamajām
starptautiskās politikas pieejām, kura, iespējams, pastāvēja laikā starp Pirmo pasaules karu un Otro pasaules karu

Atjaunots 2024. gada 23. februārī, Toms Rostoks

ideālisms, starptautiskās politikas pētniecībā