Atrasts 1 rezultāts

reliģijas politika

viena no jaunākajām disciplīnām politikas zinātnē un reliģijas socioloģijā, kas aptver plašu pētījumu loku attiecībā uz
reliģijas un ar to saistīto ideju, institūciju, organizāciju un aktoru mijiedarbību ar politiku un ar to saistītajām idejām, institūcijām, aktoriem un procesiem

Atjaunots 2023. gada 9. septembrī, Simona Gurbo