Atrasti 40 rezultāti

materiālu fizika

fizikas zinātnes apakšnozare, kurā tiek pētītas materiālu fizikālās īpašības

Atjaunots 2023. gada 9. februārī, Andris Antuzevičs

materiālu fizika

lādiņa saites matrica

cietvielu elektronikas ierīce elektromagnētiskā starojama detektēšanai

Atjaunots 2023. gada 28. jūlijā, Andris Antuzevičs

lādiņa saites matrica

saules šūna

cietvielu elektronikas ierīce, kurā gaismas enerģija tiek pārvērsta elektriskajā; darbības pamatā ir fotovoltaiskais efekts – fizikāla un ķīmiska parādība, kas izpaužas kā elektriskā potenciāla starpības parādīšanās, ja uz materiālu krīt elektromagnētiskais starojums

Atjaunots 2023. gada 21. septembrī, Andris Antuzevičs

saules šūna

integrālā shēma

cietvielu elektronikas ierīce, kuras korpusā iestrādāta miniaturizēta elektroniskā shēma, kas paredzēta elektriska signāla pārveidošanai un apstrādei

Atjaunots 2023. gada 2. novembrī, Andris Antuzevičs

integrālā shēma

lāzerdiode

cietvielu elektronikas ierīce, kas caur to plūstošas strāvas iedarbībā emitē lāzera starojumu

Atjaunots 2023. gada 20. janvārī, Andris Antuzevičs

lāzerdiode

elektronu mikroskopija

mikroskopijas apakšnozare, kurā pētāmā objekta attēls tiek iegūts, izmantojot elektronu starojuma kūli

Atjaunots 2023. gada 28. jūlijā, Andris Antuzevičs

elektronu mikroskopija

optiskā mikroskopija

mikroskopijas apakšnozare, kurā pētāmā objekta palielināts attēls tiek iegūts, izmantojot elektromagnētisko starojumu redzamās gaismas diapazonā

Atjaunots 2023. gada 28. jūlijā, Andris Antuzevičs

optiskā mikroskopija