Atrasti 6 rezultāti

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrība

biedrība apvienoja
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus; dibināta 22.01.1930., likvidēta 03.1941., turpināja neoficiāli darboties nacistu okupācijas gados, atjaunota 1947. gadā trimdā, izbeidza darbību 1997. gadā

Atjaunots 2023. gada 22. septembrī, Mārtiņš Vāveris

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrība

Viestura ordenis

Latvijas Republikas valsts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem militāriem nopelniem, t. sk. par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, kā arī valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā; dibināts 12.07.1938., atjaunots 07.04.2004.; nēsājams kā otrais apbalvojums aiz Triju Zvaigžņu ordeņa, starpkaru periodā – kā trešais apbalvojums aiz Lāčplēša Kara ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa

Atjaunots 2023. gada 8. oktobrī, Mārtiņš Vāveris

Atzinības krusts

Latvijas Republikas valsts apbalvojums, ko piešķir par izcilu Tēvzemes mīlestību un sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā; dibināts 13.05.1710. (pastāvēja nepilnu gadu) un divas reizes atjaunots – 11.08.1938., “(..) atceroties Kurzemes hercogistes slavas laikus (..)”, un 24.03.2004.; mūsdienās nēsājams kā trešais apbalvojums aiz Triju Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņastarpkaru periodā – kā ceturtais apbalvojums aiz Lāčplēša Kara ordeņa, Triju Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņa; izteikti civils valsts apbalvojums

Atjaunots 2023. gada 9. oktobrī, Mārtiņš Vāveris

Atzinības krusts

notafilija

vēstures zinātnes palīgdisciplīna un numismātikas apakšnozare, kas nodarbojas ar papīra naudaszīmju un to ekvivalentu kolekcionēšanu un izpēti

Atjaunots 2023. gada 26. septembrī, Mārtiņš Vāveris

Ordeņu kapituls

institūcija, kas piešķir
Latvijas valsts apbalvojumus, dibināta 12.07.1938., atjaunota 04.03.2004.

Atjaunots 2023. gada 18. jūlijā, Mārtiņš Vāveris