Atrasti 24 rezultāti

Baltijas valstu savienība, 1934.–1940. gads

Baltijas valstu savienība no 1934. līdz 1940. gadam pazīstama ar nosaukumu Baltijas Antante (L'Entente baltique). Šis nosaukums cēlies no 12.09.1934. Ženēvā noslēgtā “Saprašanās un sadarbības līguma starp
Latviju, Lietuvu un Igauniju” (Traité d'entente et de collaboration entre la Lettonie, la Lithuanie et l’Estonie), kas nodibināja Baltijas Antanti (lietuviešu Baltijos Antantė, igauņu Balti liit).

Atjaunots 2023. gada 17. martā, Jānis Taurēns

Baltijas valstu savienība, 1934.–1940. gads

Latvijas Republika starpkaru periodā

Latvijas valstiskuma izveidošanās, nostiprināšanās un attīstības posms, īstenojot latviešu tautas pašnoteikšanās centienus; šajā periodā Latvijas Republika (LR) bija neatkarīga valsts un starptautisks tiesību subjekts

Atjaunots 2023. gada 6. oktobrī, Jānis Taurēns

Latvijas Republika starpkaru periodā

Vilhelms Munters

Latvijas politiķis un diplomāts, Latvijas Republikas ārlietu ministrs (16.07.1936.–20.06.1940.)

Atjaunots 2023. gada 16. martā, Jānis Taurēns

Vilhelms Munters

Versaļas–Rīgas sistēma

starptautisko attiecību sistēma Eiropā un pasaulē, kas pastāvēja no
Pirmā pasaules kara beigām līdz Otrā pasaules kara sākumam

Atjaunots 2023. gada 22. februārī, Jānis Taurēns

Versaļas–Rīgas sistēma

Zigfrīds Anna Meierovics

sabiedriskais un politiskais darbinieks, pirmais
Latvijas Republikas ārlietu ministrs (19.11.1918.–26.01.1924., 19.12.1924.–22.08.1925.), otrais Latvijas Republikas Ministru prezidents (19.06.1921.–26.01.1923., 20.07.1922.–26.01.1923., 28.06.1923.–26.01.1924.)

Atjaunots 2023. gada 18. septembrī, Jānis Taurēns

Zigfrīds Anna Meierovics

Lokarno līgumi

starptautiski līgumi, noslēgti Londonā 01.12.1925., par Eiropas drošības nostiprināšanu, vienošanos starp
Pirmā pasaules kara uzvarētājiem un Vāciju, Vācijas robežu drošības garantijām un Vācijas integrāciju Versaļas–Rīgas sistēmā

Atjaunots 2023. gada 26. jūnijā, Jānis Taurēns

Lokarno līgumi