Atrasti 4 rezultāti

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa (EST) izskata, cita starpā, prejudiciālo nolēmumu lietas, prasības pret
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm saistībā ar valsts pienākumu neizpildi, prasības par ES institūciju pieņemto tiesību aktu atcelšanu, prasības par tāda kaitējuma novēršanu, ko radījušas ES iestādes un struktūras vai to darbinieki, privātpersonu prasības par tiesību aktu likumīgumu, kas adresēti šīm personām vai kas skar šīs personas tieši un individuāli; atrodas Luksemburgā

Atjaunots 2023. gada 17. jūlijā, Viktorija Soņeca

Eiropas Savienības Tiesa

pārkāpuma procedūras

pirmstiesas procedūra, kas sastāv no divām obligātām stadijām – formālā paziņojuma un argumentētā atzinuma; pārkāpuma procedūra sniedz iespēju dalībvalstij ne tikai izpildīt savus no
Eiropas Savienības (ES) tiesībām izrietošos pienākumus, bet arī aizstāvēties pret Eiropas Komisijas (EK) izvirzītajiem iebildumiem, lai pārkāpuma procedūra nepārtaptu par tiesvedības procesu

Atjaunots 2023. gada 21. maijā, Soņeca, Viktorija