Atrasti 4 rezultāti

NATO militāri stratēģiskā līmeņa operāciju plānošanas process

sistēmiska sadarbības pieeja, ko izmanto
Ziemeļatlantijas līguma organizācija (North Atlantic Treaty Organization, NATO), lai izstrādātu un koordinētu militārās operācijas stratēģiskajā līmenī. Militāri stratēģiskā plānošana tiek veikta atbilstoši noteiktajiem politiskajiem un resursu ierobežojumiem. Plānošana tiek fokusēta, lai neakceptējamus krīzes apstākļus padarītu par akceptējamiem un pieņemamiem situācijas apstākļiem.

Atjaunots 2023. gada 6. jūlijā, Edgars Allers

militāri taktiskā plānošana

gan
māksla, gan zinātne, lai izprastu situāciju un iezīmētu vēlamo nākotnes redzējumu, sasniedzot to ar iespējami efektīvākiem risinājumiem. Plānošanas rezultāts ir plāns un pavēles (produkts), kas ir sinhronizētas vienību darbības laikā un telpā ar noteiktu nolūku, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķus.

Atjaunots 2023. gada 6. jūlijā, Edgars Allers