Atrasti 6 rezultāti

Mārtiņš Luters

vācu teologs, reformators,
Bībeles tulkotājs, baznīcas dziesmu autors

Atjaunots 2023. gada 13. septembrī, Valdis Tēraudkalns

Mārtiņš Luters

kvēkeri

protestantisma novirziens, kas radies 17. gs. vidū Anglijā un kam raksturīgs kristietības tradicionālo sakramentu noliegums, sociālais aktīvisms, pārliecība, ka ikviens cilvēks var nepastarpināti piedzīvot Dievu, jo dievišķā gaisma ir katrā cilvēkā

Atjaunots 2023. gada 3. oktobrī, Valdis Tēraudkalns

kvēkeri

svētais vakarēdiens

viens no
kristietības sakramentiem, kura izcelsmi saista ar Jēzus pēdējo mielastu kopā ar mācekļiem pirms viņa nāves; praktiski tas izpaužas kā dalīšanās maizē un vīnā; kristīgās konfesijas atšķiras izpratnē par to, ko teoloģiski šis mielasts nozīmē

Atjaunots 2024. gada 15. janvārī, Valdis Tēraudkalns

svētais vakarēdiens

Pestīšanas armija

protestantisma novirziens, kas radies 19. gs. otrajā pusē Anglijā un kam raksturīga aktīva iesaiste sociālajā darbā un palīdzība sociāli marginalizētajiem un maznodrošinātajiem; no citiem kristietības novirzieniem tas atšķiras ar amatu nosaukumiem, kas pārņemti no militārā dienesta, un ar to, ka netiek praktizēts svētais vakarēdiens un kristības

Atjaunots 2023. gada 1. decembrī, Valdis Tēraudkalns