Atrasti 139 rezultāti

akaroloģija

arahnoloģijas apakšnozare, zinātne par ērcēm (Acari)

Atjaunots 2024. gada 2. februārī, Ineta Salmane

akaroloģija

ērces Latvijā

Latvijā zināmas aptuveni 1000 dažādu ērču sugu. Tās iedala divās kārtās – Parasitiformes un Acariformes –, kuras tiek dalītas četrās apakškārtās

Atjaunots 2023. gada 26. decembrī, Ineta Salmane

ērčveida ērces

ērčveida ērču Acariformes virskārta pieder pie 
ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda)

Atjaunots 2023. gada 10. novembrī, Ineta Salmane

Trombidiformes ērces

Trombidiformes kārta pieder pie
ērčveida ērču virskārtas (superorder Acariformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda) 

Atjaunots 2023. gada 24. augustā, Ineta Salmane

Sejidae ērces

Sejidae dzimtas ērces pieder pie Sejoidea virsdzimtas (superfamilia Sejoidea),
mezostigmātu ērču kārtas (order Mesostigmata), parazītveida ērču virskārtas (superorder Parasitiformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda)

Atjaunots 2023. gada 18. oktobrī, Ineta Salmane

Celaenopsidae ērces

Celaenopsidae dzimtas ērces pieder pie Celaenopsoidea virsdzimtas (superfamilia Celaenopsoidea),
mezostigmātu ērču kārtas (order Mesostigmata), parazītveida ērču virskārtas (superorder Parasitiformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda) 

Atjaunots 2023. gada 24. augustā, Ineta Salmane

Diplogyniidae ērces

Diplogyniidae dzimtas ērces pieder pie Celaenopsoidea virsdzimtas (superfamilia Celaenopsoidea),
mezostigmātu ērču kārtas (order Mesostigmata), parazītveida ērču virskārtas (superorder Parasitiformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda)

Atjaunots 2023. gada 18. oktobrī, Ineta Salmane

Triplogyniidae ērces

Triplogyniidae dzimtas ērces pieder pie Celaenopsoidea virsdzimtas (superfamilia Celaenopsoidea),
mezostigmātu ērču kārtas (order Mesostigmata), parazītveida ērču virskārtas (superorder Parasitiformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda) 

Atjaunots 2023. gada 24. augustā, Ineta Salmane

Euzerconidae ērces

Euzerconidae dzimtas ērces pieder pie Celaenopsoidea virsdzimtas (superfamilia Celaenopsoidea),
mezostigmātu ērču kārtas (order Mesostigmata), parazītveida ērču virskārtas (superorder Parasitiformes), ērču apakšklases (subclassis Acari), zirnekļveidīgo klases (classis Arachnida), helicerātu apakštipa (subphylum Chelicerata), posmkāju tipa (phylum Arthropoda)

Atjaunots 2023. gada 25. augustā, Ineta Salmane