Atrasti 22 rezultāti

Izidors Brensons

medicīnas vēsturnieks, ārsts, ortopēds, antropologs

Atjaunots 2024. gada 2. janvārī, Maija Pozemkovska

Tukuma leprozorija

viena no sešām leprozorijām
Latvijas teritorijā, kas darbojās no 1896. līdz 1921. gadam

Atjaunots 2024. gada 3. janvārī, Maija Pozemkovska

Cēsu leprozorija

viena no sešām leprozorijām
Latvijas teritorijā, kas darbojās no 1896. līdz 1925. gadam

Atjaunots 2024. gada 3. janvārī, Maija Pozemkovska