Atrasti 2 rezultāti

pārejas taisnīgums

aptver procesus un mehānismus, kas pēc režīma maiņas vai militāra konflikta beigām tiek veikti valstī, lai pēc pieļautiem masveida
cilvēktiesību pārkāpumiem sauktu pie atbildības vainīgos, nodrošinātu tiesiskumu un veicinātu izlīgumu

Atjaunots 2023. gada 23. novembrī, Arta Snipe

pārejas taisnīgums Latvijā

aptver procesus un mehānismus, kas pēc
neatkarības atjaunošanas ir īstenoti Latvijā, lai atjaunotu un aizsargātu demokrātisku valsts režīmu, radītu apstākļus ekonomikas pārejai uz tirgus attiecību principiem, sauktu pie atbildības vainīgos par totalitāro režīmu (komunistiskā režīma un nacionālsociālistiskā režīma) izdarītajiem noziegumiem, liegtu personām, par kuru lojalitāti jaunajai valstij pastāv objektīvas šaubas, iespēju ieņemt amatus tiesās un prokuratūrā un vēlētus amatus Saeimā un pašvaldībās, kā arī nostiprinātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu

Atjaunots 2023. gada 23. novembrī, Arta Snipe