Atrasti 5 rezultāti

skolas pedagoģija

pedagoģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta skolas pedagoģisko procesu un to ietekmējošos faktorus – mācību vidi, mācību literatūru, skolotāju profesionālo meistarību (kompetences) un citus

Atjaunots 2023. gada 11. septembrī, Rudīte Andersone, Daiga Kalniņa

skolas pedagoģija

Jānis Mencis

matemātikas skolotājs, matemātikas skolotāju izglītotājs, profesors, matemātikas mācību grāmatu autors

Atjaunots 2023. gada 27. oktobrī, Rudīte Andersone