Atrasti 19 rezultāti

Teiču purvu masīvs

purvu masīvs, kas atrodas Jersikas līdzenumā, Austrumlatvijas zemienē, ūdensšķirtnē starp
Lubānu, Aivieksti un Daugavu un ietilpst Austrumlatvijas ģeobotāniskajā rajonā

Atjaunots 2023. gada 16. janvārī, Laimdota Kalniņa, Anita Namatēva

Teiču purvu masīvs

Lielais Ķemeru tīrelis

piektais lielākais augstā tipa jeb sūnu purvs
Latvijā, kas sava novietojuma un veidošanās dēļ tiek definēts kā nogāžu purvs

Atjaunots 2023. gada 4. aprīlī, Laimdota Kalniņa

Lielais Ķemeru tīrelis

Lubāna ezers

pēc platības lielākais ezers
Latvijā

Atjaunots 2023. gada 15. augustā, Laimdota Kalniņa

Lubāna ezers

Rožu purvs

viens no vecākajiem augstā tipa purviem
Latvijas teritorijā ar raksturīgu ciņu–ieplaku un grēdu–lamu mikroreljefu

Atjaunots 2023. gada 2. aprīlī, Laimdota Kalniņa

Rožu purvs