Atrasti 5 rezultāti

Dīru senkapi

dzelzs laikmeta un viduslaiku apbedījumu vieta Vārtājas upes labajā krastā, Dienvidkurzemes novada Durbes pagastā pie Dīriem, dzelzceļa Rīga–Liepāja labajā pusē, privātpersonai piederošā īpašumā

Atjaunots 2023. gada 13. oktobrī, Inga Doniņa-Kalniņa

Dīru senkapi

Pasilciema senkapi

vēlā
dzelzs laikmeta un viduslaiku apbedījumu vieta Ventspils novada Zlēku (agrāk Piltenes) pagastā, Pasilciema kapsētas teritorijā (Vecpāļu kapi), pie Vecpēļu mājām, privātpersonai piederošā īpašumā. Senkapi ierīkoti nelielā paaugstinājumā Ventas upes kreisajā krastā, kas pieguļ mūsdienu lauku kapsētai.

Atjaunots 2023. gada 17. oktobrī, Inga Doniņa-Kalniņa

Kalniņu senkapi

vēlā
dzelzs laikmeta un viduslaiku kuršu apbedījumu vieta Alsungā, Kuršu ielā 2, bijušo Kalniņu māju teritorijā. Senkapi situēti apmēram 5 m augstā uzkalniņā, aptuveni 200 m attālumā no Alsungas pilskalna, daļēji pašvaldības, daļēji privātpersonas īpašumā.

Atjaunots 2023. gada 13. oktobrī, Inga Doniņa-Kalniņa

Kalniņu senkapi

Vilkmuižas ezera senkapi

vēlā
dzelzs laikmeta un viduslaiku kuršu ugunskapi Talsu pilsētas Vilkmuižas ezerā; senkapi ir Talsu arheoloģiskā kompleksa daļa, situēti aptuveni 10–25 m attālumā no ezera krasta līnijas, atrodas pašvaldībai piederošā īpašumā

Atjaunots 2023. gada 18. jūlijā, Inga Doniņa-Kalniņa

Vilkmuižas ezera senkapi

kurši

viena no
baltu sentautām, kura piedalījusies latviešu un lietuviešu tautas etnoģenēzē

Atjaunots 2024. gada 5. aprīlī, Inga Doniņa-Kalniņa