Atrasti 6 rezultāti

darba aizsardzība Latvijā

Darba aizsardzības pamatmērķis
Latvijā ir nodrošināt nodarbinātajiem pēc iespējas drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi.

Atjaunots 2023. gada 7. novembrī, Henrijs Kaļķis

organizatoriskā ergonomika

ergonomikas joma, kas vērsta uz darba efektivitātes kāpināšanu; tā ietver sociāltehniskās sistēmas optimizāciju, procesu uzlabošanu un darbinieku labklājības nodrošināšanu

Atjaunots 2023. gada 29. decembrī, Henrijs Kaļķis

slodzes ergonomika

ergonomikas joma, kas nodarbojas ar fiziskās slodzes ietekmes izpēti uz cilvēka organismu, tam strādājot, veicot sporta aktivitātes, izpildot mājas darbus un tamlīdzīgi

Atjaunots 2023. gada 17. februārī, Henrijs Kaļķis

kognitīvā ergonomika

ergonomikas joma, kas pēta produkta lietošanas atbilstību patērētāja kognitīvajām spējām

Atjaunots 2024. gada 27. aprīlī, Henrijs Kaļķis