Atrasti 9 rezultāti

verdzības aizliegums

pilsoniskās un politiskās
tiesības, kas ietilpst cilvēktiesībās

Atjaunots 2023. gada 18. oktobrī, Mārtiņš Mits

tiesības uz taisnīgu tiesu

pilsoniskās un politiskās
tiesības, kas ietilpst cilvēktiesībās

Atjaunots 2023. gada 16. oktobrī, Mārtiņš Mits

sodīšanas nepieļaujamība bez likuma

pilsoniskās un politiskās
tiesības, kas ietilpst cilvēktiesībās

Atjaunots 2023. gada 18. oktobrī, Mārtiņš Mits

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

starptautiska reģionāla tiesu institūcija, kas lemj par
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (arī Eiropas Cilvēktiesību konvencija, ECK) nostiprināto tiesību pārkāpumiem

Atjaunots 2023. gada 28. martā, Mārtiņš Mits

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

tiesības uz dzīvību

pilsoniskās un politiskās
tiesības, kas ietilpst cilvēktiesībās

Atjaunots 2024. gada 3. maijā, Mārtiņš Mits